Ka'ena Point Ka'ena Point
West Coast of O'ahu from Ka'ena Point West Coast of O'ahu
from Ka'ena Point
Lava and Coral
at Ka'ena Point
Lava and Coral at Ka'ena Point
Coastline towards Ka'ena Point Coastline towards
Ka'ena Point
Waves along
Yokohama Bay
Waves along Yokohama Bay